Interfems makthandbok och vårseminarier

Publicerat 2010-02-02 13:02:21:

Tankesmedjan Interfem har gett ut en fantastisk handbok. Makthandbok - för unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet är gratis och kan laddas ner eller beställas via Interfems hemsida. Den har också en egen blogg

För mellanos som befinner sig i Stockholm under våren anordnar Interfem fyra hyperintressanta seminarier på ABF-huset på Sveavägen 41, det första redan imorgon: 

Afrosvensk i det nya Sverige - en kärleksförklaring och ett försoningsbrev. Onsdag 3 februari, kl 17:30. Redaktören Cecilia Gärding och en av författarna i antologin samtalar om hur man kan skapa nya unga författare med invandrarbakgrund i Sverige och varför deras röster behövs.

Antirasistisk afton. Torsdag 15 april, kl 17:30. 
17:30 - 18:30 Postkoloniala dialoger: Victoria Kawesa och Viktorija Kalonaityte.
18:30 - 19:00 Fikamingel och diktläsning: Maria Pilar Reyes.
19:00 - 20:00 Antirasistisk konst och teater: Yael Feiler och Tiina Rosenberg.

Sexifierad, rasifierad och ideologiserad våldslegitimering i den svenska staden. Onsdag 5 maj, kl 17:30. Medverkar gör Diana Mulinari och Irene Molina.

Diskriminering, sexism och rasism kring "slöjan". Onsdag 2 juni, kl 17:30. Medverkar gör bland andra Jamina El Hajoui, Shadi Larsson och Zakia Khan.

Obs! Man måste vara/bli medlem i Interfem för att få gå på seminarierna, det kostar 100 kr (20 kr för studenter, arbetslösa och pensionärer) för ett år. 

author

KOMMENTARER