Sökes: intervjupersoner för uppsats vid Lunds universitet

Publicerat 2009-09-30 14:53:49:

Andrea Gustafsen söker utomeuropeiskt adopterade för en kandidatuppsats i sociologi. Hon vill undersöka hur frågor som rör ras/etnicitet och rasism/diskriminering kommuniceras i adoptivfamiljen utifrån de adopterades perspektiv.

Några av de frågor som kommer tas upp: hur har du och dina adoptivföräldrar talat om etnisk identitet? Har du upplevt diskriminering och rasism? Hur har dina föräldrar pratat om ditt ursprungsland och din bakgrund?

Andrea vill även gärna höra från dem vars upplevelser är att deras familjer inte pratade om dessa frågor och samtala om hur man har upplevt och tänkt kring det.

Intervjuerna kommer i första hand att ta plats i Lund/Malmö/Köpenhamnområdet, men det finns även möjlighet för att mötas i Stockholm under hösten. Anonymitet garanteras. Intervjuerna kommer ske avskilt och upptas på ljudband. Det kommer även finnas möjlighet att skriva ner dina erfarenheter och upplevelser och skicka dem till Andrea per brev eller e-post. 

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att kontakta Andrea Gustafsen via e-post: contact.andrea@hotmail.com eller telefon: 0730-757666 alt. +45 29927234

author

KOMMENTARER