Sri Lanka-adopterades rötterseminarium

Publicerat 2009-05-21 12:56:12:

Insamling av erfarenheter av mötet med den biologiska familjen. 

SL-adopterad, föreningen för vuxna adopterade från Sri Lanka, anordnar senare i år ett rötterseminarium för erfarenhetsutbyten kring mötet med den biologiska familjen på Sri Lanka. 

Om du är intresserad av att medverka, skriv gärna ner dina upplevelser av ditt möte med SL-familjen. Dina erfarenheter kommer att bli en resurs för andra adopterade som inte har träffat sin biofamilj och funderar på att göra det. Insamlade texter kommer att sparas som en del i en kunskapsbank. 

Din text bör förslagsvis innehålla tankar kring:

Varför eller vid vilken tidpunkt i ditt liv då du bestämde dig för att träffa din SL-familj, Hur du gick tillväga för att komma i kontakt med dem, Dina funderingar innan, under och efter mötet, samt annat som du anser vara av värde.

Texter och intresseanmälan mejlas till Daniel Cidrelius. Håll utkik på SLBV's hemsida mot slutet av juli för närmare info om exakt datum, tid och plats för seminariet.

author

KOMMENTARER